Zgłaszanie dzieci na badania


► Dokumentacja niezbędna do zgłoszenia dziecka na badanie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne:
- Pisemny wniosek rodzica lub prawnych opiekunów - dostępny w sekretariacie poradni lub na stronie internetowej www.pppzwolen.pl
- Nie jest wymagane skierowanie ze szkoły.
- Prawny opiekun dostarcza kserokopię dokumentu o ustanowieniu opieki, wydanego przez sąd.
- W przypadku osób pełnoletnich wniosek wypełnia osoba ubiegająca się o badanie.
- Opinia wychowawcy / nauczyciela dziecka / ucznia, która powinna być opieczętowana pieczęcią szkoły, podpisana przez osobę sporządzająca oraz powinna zawierać informację, że rodzic zapoznał się z opinią.

► W wyznaczonym na diagnozę dniu, rodzic zobowiązany jest dostarczyć:
- PESEL d ziecka .
- Książeczkę zdrowia dziecka (pierwsza wizyta).
- Dokumentację lekarską - w przypadku dzieci pozostających pod opieką lekarzy specjalistów.
- Przynajmniej 3 zeszyty przedmiotowe - bieżących i z poprzednich lat nauki, dyktanda lub prace klasowe z języka polskiego.
- Inną dokumentację związaną ze zgłaszanym problemem.

► W przypadku wcześniejszych badań dziecka w innej poradni psychologiczno-pedagogicznej, prosimy rodzica o złożenie w w/w poradni wniosku z prośbą o przekazanie całej dokumentacji do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zwoleniu.

Na badanie niepełnoletni uczeń zawsze zgłasza się z rodzicem. W przypadku nieobecności rodzica dziecko nie będzie diagnozowane.

► Pełne badania psychologiczno-pedagogiczne trwają ok. 6 godzin, dlatego przeprowadzane są w II etapach.

► W dniu badania dziecko/uczeń powinno być w dobrej kondycji zdrowotnej (bez infekcji, wypoczęte, po posiłku).

► Zapis na diagnozę logopedyczną nie wymaga skierowania od lekarza, a jedynie wniosku rodzica złożonego w sekretariacie poradni.

► Niemożność przybycia dziecka na badanie w wyznaczonym terminie należy zgłosić jak najwcześniej w sekretariacie poradni - telefon: 48 676 26 13.


Procedura zatwierdzona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 25.09.2013 r.
Informacja wytworzona przez:
Adam Piątkowski
email: a.piatkowski@zwolenpowiat.pl tel.:admin
, w dniu:  09‑05‑2014 09:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Magdalena Michałowska-Kmiecik , w dniu:  09‑05‑2014 09:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑09‑2015 10:08:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie