Publikacje


WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU PRZED DIAGNOZĄ

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

(Dz. U. z 2009r. Nr 23, poz. 133)

 

 

Co zrobić, by dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania?

 

Jeśli Rodzic jest zaniepokojony rozwojem swojego dziecka, obserwuje niepokojące sygnały w zachowaniu malucha, równolegle z wizytą u lekarza pediatry powinien zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej w swoim mieście lub gminie. Zatrudnieni tam specjaliści dokonają obserwacji i zdiagnozują dziecko pod kątem jego rozwoju psychomotorycznego oraz dokonają szczegółowej diagnozy funkcjonalnej. Na podstawie wyników tych badań poradnia wydaje stosowną opinię i kwalifikuje (lub nie, jeżeli dziecko rozwija się prawidłowo) dziecko do zajęć w ramach wczesnego wspomagania.

 

Aby dziecko mogło być objęte zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju, musi posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

 

Gdzie można uzyskać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

 

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju jest wydawana przez zespoły orzekające działające w publicznych oraz niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych. Należy się udać do poradni właściwej dla miejsca zameldowania lub – jeżeli dziecko jest zameldowane w miejscu innym niż chodzi do przedszkola – do poradni, która opiekuje się danym żłobkiem, przedszkolem. Pracownicy tych placówek poinformują co jest potrzebne, by starać się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Jakie dokumenty są wymagane, aby dziecko otrzymało opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju?

 

Aby zespół orzekający działający w danej poradni mógł rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba wydania ww. opinii, dziecko musi mieć wykonane badania psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne. Zostaną one wykonane w poradni psychologiczno-pedagogicznej (w poradni publicznej – nieodpłatnie)

Dodatkowo Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka muszą dostarczyć do poradni następujące dokumenty:

• zaświadczenie lekarskie na specjalnym druku (odpowiedni druk otrzymają w poradni),

•opinię przedszkola, jeśli dziecko uczęszcza do niego,

•wniosek rodziców o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

 

Dodatkowe informacje:

 

- Wcześniejsze uzyskanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego organizowanego w przedszkolu nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

- Wczesne wspomaganie obejmuje dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu rozpoczęcia przez nie edukacji szkolnej.

-Wszelka pomoc udzielana przez Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju w porani psychologiczno-pedagogicznej i publicznych szkołach jest bezpłatna.

 

PO DIAGNOZIE

 

Z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka rodzic powinien zgłosić się do wybranej placówki, która prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju specjalizuje się w pracy z małym dzieckiem z daną niepełnosprawnością.

 

Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju

 

W skład Zespołów wchodzą terapeuci o różnej specjalności, przygotowani do pracy z małym dzieckiem. W zależności od niepełnosprawności dziecka są to: logopedzi (surdologopedzi, neurologopedzi), pedagodzy specjalni (olinofrenopedagodzy – zajmują się dziećmi upośledzonymi umysłowo, tyflopedagodzy – pracują z dziećmi słabowidzącymi i niewidomymi, surdopedagodzy – zajmują się dziećmi z wadą słuchu), rehabilitanci ruchowi, terapeuci Integracji Sensorycznej, terapeuci widzenia, orientacji przestrzennej i inni. Po dokonaniu wielospecjalistycznej diagnozy, sporządzony jest indywidualny program terapeutyczny, który jest podstawą dalszych oddziaływań terapeutycznych.

Każdy z Zespołów dysponuje specjalistycznymi gabinetami, salami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi, odpowiednio dostosowanymi do potrzeb małych podopiecznych. Są one wyposażone w potrzebny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Zespoły przygotowują bogatą ofertę zajęć dla dzieci i ich rodziców, co pozwala na coraz lepsze wpieranie rozwoju zgłaszających się do nich po pomoc dzieci niepełnosprawnych.

Imię:
Ewa
Nazwisko:
Kraczkowska
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Dawid Kacperczyk , w dniu:  24‑01‑2008 11:51:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Kurek , w dniu:  24‑01‑2008 11:51:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑01‑2017 09:42:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie